امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مدیر برنامه ریزی آموزشی فلوشیپ

 

بيهوشي قلب: دکتر ناهید زیرک
بيهوشي اطفال: دکتر محمد غروی فرد
فوق تخصص ICU: دکتر شهرام امینی