امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برنامه كلاس های درس بيهوشی اموزش مجازی دانشجويان كارآموز

سايت آموزش مجازي درس بيهوشي دانشجويان كامورز باليني (استاژر) 

جزوه درس بیهوشی

درس بيهوشی نظری دانشجويان پزشكی عمومی

تاریـخ

موضـــــوع

نام استاد

1

روشهای نگهداری راه هوایی و تهویه ریه ها

آقاي دکتر  صابرمقدم

2

انواع شوك

 خانم دكتر زيرك

3

نارسایی تنفسی  و تهویه مکانیکی

آقاي دكتر صداقت

4

اصول مایع درمانی، انواع مایعات داخل وریدی و موارد استفاده هر یک

آقاي دكتر پيوندي

5

سیستم عصبی خودکار و داروهای موثر بر آن

آقاي دکتر رضوي

6

فارماکولوژی، موارد مصرف و عوارض داروهای هوشبری وریدی، استنشاقی و مخدرها

آقاي دکتر تقوي

7

فراورده های مختلف خونی، موارد استفاده و عوارض آنها

اقاي دكتر بامشكي

8

اصول تئوری و عملی احیاء مغزی- قلبی- ریوی

آقاي دکتر سبزواري