مسئول برنامه ریزی دستیاری تخصصی

نام و نام خانوادگی: دكتر معصومه طبري
تحصيلات: متخصص بیهوشی
سمت/ رتبه: دانشیار
پست الكترونيك: TabariM[at]mums.ac.ir
آدرس محل کار: بيمارستان امام رضا(ع)
رزومه : فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)